Kullanıcı Sözleşmesi ve İade / İptal Şartları

1. Taraflar:

a). www.sendekonus.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Cumhuriyet Cad. No:40/5 Elmadağ, İstanbul adresinde mukim Eduopark  (Bundan böyle “SENDEKONUS” olarak anılacaktır).

b). www.sendekonus.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2.Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme’nin konusu SENDEKONUS’un sahip olduğu internet sitesi www.sendekonus.com‘dan ve bu sitede arz edilen hizmetlerden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3 .Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

3.1. Üye, www.sendekonus.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SENDEKONUS’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, işbu sözleşmede yer alan hizmetten yararlanma koşullarını hizmetten yararlanmaya başlamadan önce dikkatlice okumalıdır. www.sendekonus.com hizmetinden yararlanılması, bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği anlamına gelir. Böylelikle Üye, bu koşullara aykırı davranışların sadece kendisi için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini baştan kabul ve taahhüt eder. Yani, bu koşulları kabul etmeyen Üyenin, siteye giriş ve hizmetten yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

3.3. Üye, SENDEKONUS tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SENDEKONUS’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SENDEKONUS’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4. Üye, www.sendekonus.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5. Üye, www.sendekonus.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. www.sendekonus.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SENDEKONUS’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SENDEKONUS’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. SENDEKONUS, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sendekonus.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SENDEKONUS’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8. Üye, diğer www.sendekonus.com kullanıcılarının bilgilerine ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.

3.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SENDEKONUS’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SENDEKONUS’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.10. SENDEKONUS’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SENDEKONUS’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Bununla birlikte SENDEKONUS, Üyenin herhangi bir somut kusuru ve siteyi kullanma ihlali olmadan ve ortada herhangi bir sebep ve mazeret (teknik arıza ve hizmet aksaması vs.) olmadan ve bunu Üyeye bildirmeden hizmeti durdurma veya ara verme hakkına sahip değildir, aksi takdirde hizmet alan kişinin iş bu sözleşmeye itirazı mümkün olabilecektir.

3.11. www.sendekonus.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SENDEKONUS mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12. SENDEKONUS tarafından www.sendekonus.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13. SENDEKONUS, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SENDEKONUS’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

(b) SENDEKONUS ve SENDEKONUS web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14. www.sendekonus.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.sendekonus.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15. SENDEKONUS, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.sendekonus.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. SENDEKONUS, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar, SENDEKONUS’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. SENDEKONUS, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Hizmet satın alan üye, hizmet ve sözleşme süresi boyunca hizmet aldığı iletişim bilgilerini (kendisine ulaşılan eposta ve telefon bilgilerini) www.sendekonus.com yetkilisine bildirerek değiştirebilir.

4. Sair Hükümler:

4.1. www.sendekonus.com web sitesi, ücretli ve ücretsiz uygulamalar ve hizmetler sunan interaktif bir sitedir. Siteye üye olmak isteyen kişiler, hafta içi 09.00 – 23.00 saatleri arasında telefon veya online uygulamalar vasıtasıyla ile aranır ve yabancı dil seviyeleri ücretsiz olarak tespit edilir. Bu ilk arama ve seviye tespitinden sonra aktif üye olmak isteyen ve belirli sürelerle program almaya devam etmek isteyen kullanıcıların web sitesinde yer alan hizmet paketlerini ücret mukabilinde satın almaları gerekmektedir. Ödeme tahsilatları tamamlanmamış üyeler www.sendekonus.com’un ücretli hizmetlerinden yararlanamaz.

4.2. Üye olmak isteyen kişilere, dil seviyeleri tespit edildikten ve ödeme tahsilatları yapıldıktan sonra program materyalleri (matbu kitap, e-kitap, online program videoları ve ilgili dokümanlar) ve programi verecek eğitmenin kurumsal iletişim bilgileri yazılı olarak gönderilir. Üyeye gönderilecek olan matbu kitap, fatura ve benzeri belgelerin tüm kargo ücretleri alıcıya aittir.

4.3. Verimli bir program için hizmet satın alan üyenin, seanslara düzenli ve sürekli katılımı önemlidir. İlgili eğitmen, hizmet satın alan üyeyi kayıt olduğu zaman diliminde en fazla 3 defa arar ve üyeye ulaşamazsa o günkü seans yapılmış kabul edilir; bu seansların telafisi olmaz. Yani, hizmet satın alan üyenin, kendisinden kaynaklanan sebeplerle katılmadığı seans sürelerinin telafisi olmaz. www.sendekonus.com, herhangi bir mazeret bildirmeden üst üste 6 seansa katılmayan üyenin iş bu sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

4.4. Acil ve ani gelişen durumlar sebebiyle eğitmenlerin seansa katılamamaları söz konusu olabilir.www.sendekonus.com, bu tür seans kayıplarının telafisini taahhüt eder. Bununla birlikte www.sendekonus.com, herhangi bir sebep bildirmeden dönemsel izinler, görev değişikliği ve benzeri sebeplerle eğitmen değişikliğine gidebilir. Bu ve benzeri durumlarda seansların ertelenmesi veya bu seansların telafisi söz konusu değildir.

4.5. www.sendekonus.com program kadrosunun kişisel bilgileri (ad-soyad, iletişim bilgileri, yaş, etnik köken, üniversite vb), bu eğitmenlerle yapılan sözleşmeler gereği hizmet alan kişiler ile paylaşılmaz. Üyelerin bu bilgileri edinme çabası hoş görülmez ve böyle bir durumda oluşabilecek ihtilaflardan ve olumsuz durumlardan www.sendekonus.com kesinlikle sorumlu olmaz. Hizmet satın alan üyenin www.sendekonus.com çalışan ekibi ile program programı dışında herhangi bir konuda diyalogda olması ve toplumun genel ahlak kuralları dışında ve kabul edilmez bir üslup ile iletişim kurması durumunda www.sendekonus.com, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkını saklı tutar.

4.6. IPTAL VE IADE KOŞULLARI: www.sendekonus.com paket programları 3,6,9, ve 12 aylık sürelerden oluşur. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde tüketiciler cayma hakkını kullanamaz. Sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tüketicinin onayı ile başlayan ve ifa edilmiş hizmetlerin ücretleri kesildikten sonra üyenin yapmış olduğu ödemenin geri kalan kısmı iade edilir.

Ödemeler banka havalesi ile yapılmışsa, iade ödemeleri üyenin bildireceği banka hesabına yapılır.

Kredi kartı ve taksitli alışverişlerde de ilgili bankaların iptal ve iade koşullarına göre para iadesi satış işleminde kullanılan kredi kartına yapılır. İş bu sözleşme tarihinden 15 gün sonra 16. günde üyenin sözleşmeyi iptal hakkı kalmaz. Ayrıca 15. günden sonra, seanslar başka bir kişiye devredilemez ve/veya seans sürelerinde kısaltma da yapılamaz. Ancak, hizmet satın alan üyenin herhangi bir sebep bildirmek zorunda kalmadan 3 aylık program süresi içerisinde 20 gün, 6 aylık program süresi içerisinde 40 gün, 12 aylık program süresi içerisinde 60 gün programa ara verme ve seans erteleme/dondurma hakkı vardır. 10 günü aşan seans ertelemelerinde aynı eğitmen ile seansa devam etmek mümkün olmayabilir ve üyenin kayıt olurken tercih etmiş olduğu seans saatleri değişebilir. Belirtilen süreleri aşan (3 aylık program süresi içerisinde 20 gün, 6 aylık program süresi içerisinde 40 gün, 12 aylık program süresi içerisinde 60 gün) programe ara verme ve seans erteleme/dondurma talepleri olumlu karşılanmaz ve böyle bir durumda www.sendekonus.com iş bu sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, www.sendekonus.com üyenin kayıtlı olduğu program süresinde bulunan resmi tatil ve özel günler sebebiyle oluşan tatil durumlarında seans vermeyi (bu seansları telafi etmeyi) ve buna göre öğrencilere aylık belirli gün sayısınca program vermeyi ve belirli bir zaman diliminde belirli sayıda program kuru almayı taahhüt etmez. Hizmet satın alan üye, bu durumları baştan kabul eder.

4.7. www.sendekonus.com, bazı dönemlerde kişi ve gruplara özel kampanya ve indirimlerde bulunabilir. Hizmet satın alan üye, hizmet satın aldığı tarihten sonra oluşturulan kişi ve gruplara özel kampanya ve indirimlerden hak iddia edemez.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SENDEKONUS tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SENDEKONUS üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri dikkatlice okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.